پلن های اشتراک طلایی دکتر نت

سرویسی مناسب و راست کارتان انتخاب کنید!

یک ماهه

7000تومان

تک کاربره تک کاربره بودن اکانت به آن معنی میباشد که شما قادر میباشید اکانت خودتان را روی بی نهایت دستگاه اعمال نمایید ولی فقط و فقط ۱ دستگاه هم زمان قادر خواهند بود به سرویس متصل شوند

 • کانکشن هوشمند
 • اتصال با هر سیستم عامل
 • دارای 6 سرور مختلف
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 10% تخفیف

دو ماهه

12000تومان

تک کاربره تک کاربره بودن اکانت به آن معنی میباشد که شما قادر میباشید اکانت خودتان را روی بی نهایت دستگاه اعمال نمایید ولی فقط و فقط ۱ دستگاه هم زمان قادر خواهند بود به سرویس متصل شوند

 • کانکشن هوشمند
 • اتصال با هر سیستم عامل
 • دارای 6 سرور مختلف
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 10% تخفیف

شش ماهه

35000تومان

تک کاربره تک کاربره بودن اکانت به آن معنی میباشد که شما قادر میباشید اکانت خودتان را روی بی نهایت دستگاه اعمال نمایید ولی فقط و فقط ۱ دستگاه هم زمان قادر خواهند بود به سرویس متصل شوند

 • کانکشن هوشمند
 • اتصال با هر سیستم عامل
 • دارای 6 سرور مختلف
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 10% تخفیف

یک ساله

60000تومان

تک کاربره تک کاربره بودن اکانت به آن معنی میباشد که شما قادر میباشید اکانت خودتان را روی بی نهایت دستگاه اعمال نمایید ولی فقط و فقط ۱ دستگاه هم زمان قادر خواهند بود به سرویس متصل شوند

 • کانکشن هوشمند
 • اتصال با هر سیستم عامل
 • دارای 6 سرور مختلف
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • 10% تخفیف
کانال تلگرام اینستاگرام